Wniosek urlopowy - jak powinien wyglądać

Prowadząc działalność gospodarczą i zatrudniając pracowników prędzej czy później pracodawca zostanie poproszony przez któregoś z pracowników o udzielenie mu urlopu. Należy rozróżnić kilka typów urlopów, które przysługują pracownikowi. Istotne jest także obliczenie, ile dni urlopu należy się każdemu pracownikowi. Wszystkie kwestie dotyczące urlopu regulują obecnie przepisy zawarte w Kodeksie Pracy.

Co to jest urlop?

Poprzez urlop rozumiemy czas wolny pracownika, gdy nie świadczy on pracy na rzecz swojego pracodawcy. Wniosek o urlop przedstawiony przez pracownika nie oznacza jednak, że pracodawca ma obowiązek go udzielić w konkretnych datach wskazanych przez pracownika. Należy podkreślić, że do urlopu ma prawo pracownik, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Natomiast umowy cywilno-prawne mają zupełnie inną specyfikę. Przykładowo osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie albo umowy o dzieło nie może liczyć na te same przywileje urlopowe, jak kolega współpracujący w tej samej firmie, ale zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku przepisy prawa nie regulują kwestii urlopowych. Oczywiście pracodawca może zapłacić swojemu pracownikowi za dzień wolny od pracy, ale nie musi.

Ile dni urlopu dla pracownika?

Wszyscy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają prawo do urlopu wypoczynkowego. Jego celem jest oderwanie się od codziennych obowiązków w pracy, przerwanie monotonii i regeneracja sił pracownika. Ilość dni, które przysługują danemu pracownikowi, jest zależna od jego stażu pracy:

  • 20 dni – dla pracownika zatrudnionego krócej niż 10 lat;
  • 26 dni – dla pracowników zatrudnionych co najmniej 10 lat.

Staż pracy liczony jest również od lat edukacji szkolnej i studiów wyższych. Czas nauki wlicza się do stażu pracy.

Wniosek urlopowy

Każdy pracownik przed pójściem na urlop jest zobowiązany złożyć wniosek urlopowy. W zależności od zasad przyjętych w firmie, może on przybrać formę elektroniczną lub papierową. Obecnie coraz więcej zakładów pracy decyduje się na nowoczesne systemy wspomagające obieg dokumentów, np. inewi.pl. Jest to ogromne udogodnienie i ułatwienie komunikacji pomiędzy pracownikiem a przełożonym.

Plan urlopowy

Zgodnie z art. 163 Kodeksu pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z ustalonym wcześniej planem urlopów. Jest to konieczne, aby pracodawca mógł zapewnić w swojej firmie normalny tok pracy, zastępstwa, itp. Wniosek urlopowy jest udzielany na prośbę pracownika i powinien zawierać imię, nazwisko oraz zajmowane stanowisko pracownika. Następnie umieszczamy dane pracodawcy, datę, miejscowość sporządzenia wniosku oraz prośbę o udzielenie urlopu. Należy w tym miejscu wskazać dokładny termin i wymiar urlopu. Na samym końcu powinien znaleźć się własnoręczny podpis pracownika oraz miejsce na zgodę pracodawcy.

About The Author