Przedsiębiorcy chętnie korzystają z leasingu. Pozwala on na szybkie pozyskanie niezbędnych do funkcjonowania firmy pojazdów, maszyn czy sprzętu biurowego, bez konieczności nadszarpywania konta bankowego. Na dodatek, daje on spore korzyści w zakresie optymalizacji podatkowej.

Leasing jest popularną formą finansowania inwestycji. W tym przypadku, leasingodawca (finansujący) kupuje jakiś środek trwały – samochód, komputer czy maszynę, by następnie oddać go leasingobiorcy (korzystającemu) w użytkowanie. Gdy umowa się kończy, leasingobiorca może, ale nie musi stać się właścicielem użytkowanego przedmiotu. Mocną stroną tej formy jest to, że nie wymaga od przedsiębiorcy konieczności angażowania od razu dużych środków własnych. Pomaga to zdywersyfikować, czyli rozpraszać źródła finansowania firmy i zachować firmowe konto bankowe w dobrej kondycji.

Dla kogo?

Z leasingu mogą korzystać na ogół podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wyjątkiem jest leasing konsumencki będący obecnie w ofercie wielu firm leasingowych i importerów samochodów. Z tej formy korzystają osoby fizyczne. Bez względu na to, czy umowę chce podpisać właściciel firmy, czy zwykły Kowalski, nie zawsze będzie mógł to zrobić. Leasingodawca bowiem na ogół sprawdza w BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) czy klient nie jest zadłużony. Firma leasingowa musi być pewna, że leasing zostanie spłacony, a przedmiot umowy nie będzie sprzeniewierzony.

Na ile restrykcyjnie zostanie ocenione ryzyko, zależy w dużej mierze od wartości leasingowanego przedmiotu. Niedrogi samochód będzie podlegał uproszczonym procedurom. W tym przypadku najczęściej wystarczy okazać jakiś dokument potwierdzający tożsamość i papiery dokumentujące, że prowadzi się działalność gospodarczą. Preferowane są też firmy, które już jakiś czas funkcjonują na rynku – co najmniej 3 miesiące, chociaż może zdarzyć się, że i to nie będzie konieczne. Z drugiej strony, czasem wymagane jest, by przedsiębiorstwo istniało, co najmniej rok.  Osoba fizyczna musi natomiast udokumentować swoje dochody.

Znacznie trudniej jest otrzymać w leasing urządzenia o dużej wartości. Należy w tym przypadku solidnie udowodnić swoją zdolność leasingową i dobrą sytuację finansową firmy. Często wymagane są rozmaite dokumenty, takie jak deklaracje podatkowe czy bilans i rachunek wyników. Trzeba brać pod uwagę, że każda z firm leasingowych ma swoje własne procedury, a i klient często rozpatrywany jest indywidualnie. Nie warto więc z góry rezygnować z tej formy pozyskania potrzebnego środka, nawet gdy przedsiębiorstwo w ostatnim roku wykazało stratę.

Co można leasingować?

Przedsiębiorcy cenią sobie leasing, gdyż można wziąć w niego niemalże wszystko, co jest potrzebne do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Największą popularnością cieszą się samochody. Z osobowych korzysta niemal każdy – właściciel salonu kosmetycznego, stomatolog, ale także właściciel dużych zakładów przemysłowych. W wielu firmach potrzebne są też auta ciężarowe, ciągniki czy specjalistyczne naczepy.

Kolejnym powszechnym przedmiotem umowy leasingowej są komputery, drukarki i inne urządzenia biurowe. Także centrale telefoniczne i kasy fiskalne. Leasingować można nawet oprogramowanie.

Do przedsiębiorstw produkcyjnych (w zależności od ich profilu) trafiają z kolei wszelkiego rodzaju maszyny – budowlane, drukarskie, służące do pakowania, foliowania, obróbki drewna, metalu i wiele innych. Leasingowi podlegają też całe linie technologiczne oraz szeroko pojęty sprzęt specjalistyczny, np. medyczny, stomatologiczny czy kosmetologiczny.

Ciekawą formą leasingu jest leasing pracowniczy. To nic innego, jak „wypożyczenie” pracownika innemu pracodawcy.

Jak to działa

Leasing jest jednym z najtańszych sposobów finansowania inwestycji. Zazwyczaj płaci się czynsz inicjalny, czyli pierwszą ratę wynoszącą na ogół 10-20 proc. wartości leasingowanego środka. Do tego dochodzi koszt ubezpieczenia i czasem opłata manipulacyjna. Resztę stanowią comiesięczne raty. W ramach umowy często dodane są inne usługi, takie jak ubezpieczenie czy serwis leasingowanego sprzętu.

Bez względu przedmiot leasingu, leasingowany środek trwały, do końca trwania umowy, nie należy do przedsiębiorcy – nawet przy wszystkich spłaconych ratach nie staje się on jego prawowitym właścicielem. Jest to możliwe dopiero, gdy zdecyduje się on na wykup po zakończeniu trwania umowy. Wartość wykupu jest zazwyczaj symboliczna i wynosi jeden do kilku procent wartości początkowej przedmiotu. Tylko w niektórych przypadkach jest ona wyższa, ale wtedy warto rozłożyć całą kwotę na raty.

Rodzaje leasingu

Najpopularniejsze formy leasingu to leasing finansowy i operacyjny.

W przypadku leasingu operacyjnego (inaczej usługowego) przedmiot umowy zostaje czasowo przekazany w użytkowanie leasingobiorcy. Pod względem konstrukcji, podobny jest do dzierżawy lub najmu. W okresie trwania umowy jest on przez cały czas zaliczany do składników majątku finansującego i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Umowa zawierana jest na okres krótszy niż okres zużycia leasingowanej rzeczy. Po zakończeniu leasingu, przedmiot zwracany jest finansującemu, a wszystkie opłaty leasingowe są kosztami uzyskania przychodów.

Natomiast w przypadku leasingu finansowego (kapitałowego) przyjmuje się inny czas trwania umowy. Jest on zazwyczaj zbliżony do okresu zużycia rzeczy. Przedmiot leasingu zaliczany jest tu do składników majątku leasingobiorcy. Na koszty składają się więc odpisy amortyzacyjne, koszty użytkowania oraz część odsetkowa raty. Umowa leasingowa wygasa z momentem upływu uzgodnionego terminu i po spłaceniu wszystkich rat leasingowych. W tym przypadku nie ma opcji wykupu – przedmiot staje się na końcu własnością korzystającego.

Warto wspomnieć, że w niektórych przypadkach, można skorzystać nie tylko z leasingu pośredniego, gdy umowę zawiera się z firmą leasingową, ale też z leasingu bezpośredniego. Polega on na tym, że między finansującym, a korzystającym nie występuje żaden pośrednik. Zamiast klasycznie sprzedać, dystrybutor lub producent oddaje w leasing wyprodukowany przez siebie środek trwały. Najczęściej dotyczy to producentów samochodów i dilerów motoryzacyjnych, a rzadziej deweloperów oferujących mieszkania.

Jednak w Polsce, wciąż dominuje forma pośrednia. Usługę tę świadczą na ogół firmy leasingowe. Także, niektóre banki mają podobną ofertę, a właściwie ich spółki-córki, jak np. Millennium Leasing.

Dr Janusz Grobicki

About The Author

Przypisane do kategorii: Biznes