Osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługuje wynagrodzenie chorobowe za okres niezdolności do pracy. Nie każdy jednak wie, od czego tak naprawdę zależy okres wypłaty takiego wynagrodzenia i kiedy wypłaca je pracodawca. W niniejszym tekście rozwiejemy te wątpliwości. Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego jest ograniczony – od czego zależy? Odpowiadamy!

Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego ze środków pracodawcy – od czego zależy?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, kiedy pracodawca wypłaca chorobowe? Pracownik ma prawo do otrzymania 80% wynagrodzenia w przypadku niezdolności do pracy w związku z wystąpieniem choroby lub odosobnienia przez nabytą chorobę zakaźną za okres który w sumie wynosi 33 dni w ciągu roku. Natomiast w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia, okres te skraca się do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. 

Wynagrodzenie chorobowego w wysokości 100% przysługuje natomiast za okres niezdolności do pracy powstałej w wyniku choroby w trakcie ciąży, pobrania narządów czy komórek tkanek, wypadku w trakcie jechania do pracy bądź wracania z niej czy też w związku z udaniem się na badania lekarskie konieczne dla kandydatów na dawców komórek, narządów czy tkanek.

Kiedy pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego? 

Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia z tytułu choroby po upłynięciu 30 dni nieprzerwanego okresu zatrudnienia. Zalicza się do niego również poprzednie okresy zatrudnienia, ale tylko w przypadku, jeśli przerwa między nimi nie była dłuższa niż 30 dni.

Należy jednak wiedzieć, że okres ten nie jest wymagany, gdy sytuacja dotyczy:

  • osób, które wcześniej były zatrudnione przez co najmniej 10 lat,
  • osób, które ukończyły szkoły średnie i wyższe oraz dostali pracę w ciągu 90 dni od momentu zostania absolwentem,
  • osób, w przypadku których niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w trakcie jechania do pracy lub wracania z niej,
  • senatorów oraz posłów, którzy podjęli pracy w przeciągu 90 dni od skończenia kadencji – tym osobom prawo do wynagrodzenia z tytułu choroby przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego – co się na nią składa?

Na podstawę wymiaru chorobowego wynagrodzenia składa się przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w jakim dana osoba stała się niezdolna do pracy.

Zobacz też: Zwolnienie lekarskie – najważniejsze informacje

Warto też wspomnieć, że wliczają się w to również wszelkie elementy stanowiące podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, czyli: dodatki stażowe i funkcyjne, zasadnicza płaca, premie i nagrody uzależnione od indywidualnych wyników oraz wynagrodzenie urlopowe, nocne i za nadgodziny.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego a choroba pracownika w pierwszym miesiącu pracy

W przypadku wystąpienia choroby pracownika w jego pierwszym miesiącu pracy może on ubiegać się o wynagrodzenie chorobowe. W takiej sytuacji wynagrodzenie chorobowe wynosiłoby tyle, ile pracownik uzyskałby po przepracowaniu całego miesiąca, lecz byłoby to pomniejszone o kwotę potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne. 

About The Author

Przypisane do kategorii: Biznes