Usługi faktoringowe z każdym rokiem zyskują coraz większą popularność w Polsce. Jak wynika z danych Polskiego Związku Faktorów, liczba przedsiębiorców korzystających z faktoringu rośnie z każdym rokiem. Podpowiadamy, jak wybrać faktora i na jaki rodzaj faktoringu, warto postawić.

Firma faktoringowa, która realizuje usługi finansowe jest nazywana potocznie faktorem, z kolei firma korzystająca z usług faktoringowych jest nazywana faktorantem. Aby usługa faktoringowa, mogła zostać zrealizowana, konieczna jest również obecność partnera biznesowego, który jest nabywcą towarów i usług z odroczonym terminem płatności.

Faktoring – na czym polega?

Usługa faktoringowa polega finansowaniu faktur z odroczonym terminem płatności, dzięki czemu faktorant może skorzystać z nawet 90 procent wartości pojedynczej faktury już po 24 godzinach od przekazania kopii dokumentu potwierdzającego konkretną sprzedaż. Gotówkę, która w normalnych warunkach byłaby zamrożona na fakturach, można od razu przeznaczyć na dowolny cel, co bezpośrednio wpływa na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Finansowanie w ramach faktoringu, pozwala spłacić bieżące zobowiązania w postaci należności podatkowych (dokonać niezbędnych opłat w ZUS, czy Urzędzie Skarbowym) czy spłacić raty kredytów, leasingu, lub dokonać należności względem pracowników w postaci wynagrodzeń.

Nawet 90 procent wartości faktury, które jest wypłacane tuż po otrzymaniu, nazywane jest zaliczką. Pozostała część wartości pojedynczej faktury, zostaje zrealizowana w terminie płatności, widniejącym na fakturze.

Faktoring  z regresem – na czym polega?

Jednym z najpopularniejszych rodzajów faktoringu jest faktoring z regresem. Faktoring z regresem, nazywany również faktoringiem niepełnym, pozwala cieszyć się z dodatkowej gotówki już w ciągu doby od przekazania kopii faktury, swojemu faktorowi i od klasycznego faktoringu (faktoringu bez regresu, zwanego również faktoringiem pełnym), różni się jedynie brakiem przeniesienia ryzyka niewypłacalności kontrahenta z faktoranta na faktora.

Jeśli partner biznesowy, który zakupił określony towar lub usługę z odroczonym terminem płatności, nie uiścił odpowiedniej wpłaty, faktorant musi sam dochodzić do roszczeń. W przypadku faktoringu bez regresu, całość ryzyka zostaje przeniesiona na faktorów, który wypłaci resztę wartości faktury po upływie terminu widniejącego na fakturze, także wtedy, gdy kontrahent nie zapłacił faktycznie nawet złotówki.

Warto wspomnieć, że faktoring bez regresu jest zdecydowanie droższą usługą finansową niż  faktoring z regresem, a oba rodzaje finansowania posiadają określone zalety. Warto wspomnieć, że na rynku istnieje także kilka innych form faktoringu, takie jak faktoring dla mikrofirm, faktoring eksportowy czy faktoring dla branży transportowej.

Kto może skorzystać z faktoringu?

Z faktoringu może skorzystać każda firma, która realizuje sprzedaż z odroczonym terminem płatności i posiada stałe grono odbiorców. Faktoring jest polecany wszystkim przedsiębiorstwom, które chcą uzyskać szybkiego dostępu do gotówki za sprzedaż towarów lub usług, bądź chcą się zabezpieczyć przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta.

About The Author

Przypisane do kategorii: Biznes