W większych miastach nie brakuje ofert z lokalami biurowymi do wynajęcia, gorzej jest już jednak z ich lokalizacją, standardem powierzchni czy wyposażeniem. Kluczową rolę odkrywa również sama umowa najmu. Co powinna zawierać?

Szukając idealnego biura dla swojej firmy

Zanim zdecydujesz się na konkretny lokal, warto przyjrzeć się, w jakim stanie technicznym jest cały budynek oraz interesująca Cię powierzchnia biurowa. Zastanów się również dobrze nad warunkami finansowymi poszczególnych ofert w perspektywie potrzeb firmy nawet przez najbliższe kilka lat. Odpowiednio sporządzona umowa najmu, która reguluje wszystkie prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego, jest kluczowa dla spokojnego działania Twojej firmy.

Kilka słów o umowie najmu

Dokumentem, który reguluje stosunki formalno-prawne między najemcą a wynajmującym, jest umowa o najem. Należy zwrócić na nią najwyższą uwagę, ponieważ nawet jedno słowo może zmieniać końcowy sens. Powinna zawierać konkretne informacje. Pierwszą częścią umowy jest komparycja – zawiera ona wszystkie podstawowe dane personalne najemcy, wynajmującego i ich reprezentantów. Obowiązkowe jest również wskazanie przedmiotu umowy najmu, które musi w sposób wyczerpujący opisywać lokal biurowy.

Następnym elementem umowy jest określenie czasu wynajmu, może być określony lub nieokreślony, wysokości czynszu oraz terminów zapłaty. Bardzo ważne jest to, aby w umowie zostały również określone właściwe koszty eksploatacyjne oraz zabezpieczenie najmu, czyli tak zwana kaucja i ubezpieczenie.

Co powinna zawierać komparycja?

W umowie musi znaleźć się adres obydwóch stron, NIP, Regon, KRS lub numer działalności gospodarczej, dane osobowe reprezentantów oraz ewentualne upoważnienia do zawierania umów. Pamiętaj, że wyżej wymienione dane muszą być poparte odpowiednimi dokumentami, które stanowią integralną część umowy.

Zapis o powierzchni biurowej

W umowie musi zostać zawarty dokładny opis przedmiotu najmu – musi w nim zostać określona wielkość powierzchni, która jest oddawana najemcy oraz ilość pomieszczeń, korytarzy, toalet, magazynów oraz pomieszczeń socjalnych. W tej części umowy określa się również prawa najemcy związane z przedmiotem najmu. Z kolei wynajmujący musi wyznaczyć sposób, w jaki będzie się korzystało z części wspólnych budynku – wind, pomieszczeń przejściowych oraz miejsc parkingowych. Należy również określić opis lokalu, jego umiejscowienie w budynku i rzut kondygnacji z jego zaznaczeniem.

Koszty eksploatacyjne oraz kaucja

Podatki od nieruchomości, koszty obsługi administracyjnej, które są związane z zarządzaniem oraz obsługą biurowca, ochrony, wywozu śmieci, utrzymania w czystości nieruchomości, utrzymania terenów zewnętrznych, w tym parkingów i systemów ochronnych, obsługi wind, dostaw elektryczności, wody, ciepła, usług internetowych oraz wszelkich kosztów remontowych czy naprawczych.

Zabezpieczeniem najmu biura może być kaucja (jest to równowartość minimum jednomiesięcznego czynszu najmu wraz z innymi opłatami) lub gwarancja bankowa.

Zawierając umowę najmu lokalu biurowego warto zwrócić uwagę na powyższe czynniki, ponieważ to one w dużej mierze decydują o tym, czy najem będzie przebiegał bezproblemowo i czy Twoja firma będzie mogła w spokoju skupić się na swojej działalności.

About The Author

Przypisane do kategorii: Biznes