Kabotaż to pojęcie, które często pojawia się w odniesieniu do transportu drogą morską, lądową i powietrzną. Wywodzi się ono od nazwiska XV-wiecznego angielskiego żeglarza Giocanniego Cabota, który poruszał się wzdłuż wybrzeży badanych lądów. W poniższym artykule omawiamy podstawowe informacje związane transportem kabotażowym.

Transport kabotażowy – definicja pojęcia 

Transport kabotażowy polega na świadczeniu usług transportowych w zakresie załadunku i rozładunku na terenie jednego państwa UE lub EFTA za pośrednictwem pojazdu zarejestrowanego w innym kraju pomiędzy punktami odbioru znajdującymi się na jego terenie. W odniesieniu do polskich przedsiębiorstw transportowych transport kabotażowy może polegać na przewozach z Francji do Marsylii realizowanych po rozładunku we Francji towarów przywiezionych z terytorium Polski. 

Dzięki kabotażowi przedsiębiorcy mają możliwość prowadzenia swobodnej działalności transportowej poza krajem, w którym zlokalizowana jest ich siedziba. Jest to rozwiązanie dające możliwość ograniczenia pustych przejazdów, czyli takich, w których nie przewozi się żadnych towarów. Kabotaż umożliwia efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy zatrudnianych kierowców oraz przyczynia się do poprawy sytuacji ekonomicznej firm transportowych. 

Regulacje prawne dotyczące kabotażu w Europie 

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestię realizacji kabotażu na terytorium Unii Europejskiej jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z 2009 roku. Aby móc wykonywać transport kabotażowy, trzeba dysponować licencją wspólnotową. 

Wskazany dokument mówi także, że do rozpoczęcia transportu kabotażowego może dojść dopiero po całkowitym bądź częściowym rozładunku towaru, który został dostarczony na terytorium danego państwa z innego kraju. 

W przepisach jest też mowa o tym, że transporty przeprowadzane w ramach kabotażu muszą być wykonywane przez te same pojazdy, którymi dany przewoźnik przekroczył granicę państwa. Kolejna ważna zasada polega na tym, że ostatnia z dostaw realizowanych poprzez kabotaż musi być dokonana do 7 dni od momentu zakończenia rozładunku w danym państwie. 

Transport kabotażowy a niezbędne dokumenty 

Transport kabotażowy mogą realizować wyłącznie te podmioty, które są zarejestrowane w jednym z krajów członkowskich UE bądź EFTA. Niezbędne jest również dysponowanie licencją transportową umożliwiają realizację przewozów międzynarodowych oraz posiadanie świadectwa kierowcy. 

W przypadku kontroli osoby realizujące transport kabotażowy muszą okazać także odpowiednie dokumenty. Chodzi o międzynarodowy list przewozowy CMR, listy przewozowe dotyczące zrealizowanych usług w ramach kabotażu oraz faktury potwierdzające realizację przewozów kabotażowych. 

Od 02.02.2022 r. polskiemu kierowcy wykonującemu międzynarodowy transport drogowy, w części wykonywanych przewozów przysługiwała będzie płaca, równa wynagrodzeniu należnemu pracownikowi na stanowisku kierowcy w danym kraju, w którym wykonuje pracę. Przeczytaj o płacy minimalnej w przewozach kabotażowych na ocrk.pl.

Naruszenie zasad kabotażu – kary w Unii Europejskiej 

W przypadku, gdy podmiot realizujący transport kabotażowy naruszy europejskie przepisy, mogą zostać nałożone na niego rozmaite kary, takie jak kara grzywny, odebranie licencji, zawieszenie bądź konfiskata świadectwa kierowcy czy utrata ubezpieczenia kabotażowego. Więcej informacji na temat transportu kabotażowego można znaleźć na portalu ocrk.pl

About The Author

Przypisane do kategorii: Biznes