Co roku na rynku pojawia się tysiące nowych produktów. Zwykle są to kolejne odmiany tych już istniejących lub całkowicie nowe, wprowadzane na rynek przez duże przedsiębiorstwa w ramach strategii rozszerzania brandu.

Strategia poszerzania wpływów marki umożliwia znaczne obniżenie kosztów marketingowych związanych z wprowadzaniem produktu na rynek, a także pozwala zwiększyć sukces produktu w początkowych etapach jego życia.

Wraz z coraz wyższym ryzykiem kreowania nowych marek, jedynie 5% produktów wprowadzane jest na rynek za pomocą nowego brandu, przy czym aż 89% wprowadzeń na rynek realizowanych jest z ramienia istniejących już marek. W tak trudnych warunkach kluczowe jest dobranie odpowiednich narzędzi marketingowych, które zadbają o budowanie świadomości marki, kreowanie jej wizerunku oraz informowanie o nowym produkcie.

Narzędzia marketingowe, które wspierają wprowadzanie na rynek nowej marki

Budowanie świadomości marki i jej wizerunku oraz odpowiednie dobranie kanałów dystrybucji i komunikacji ma kluczowy wpływ na przekonanie klientów do sięgnięcia po nowy produkt. Wśród głównych narzędzi marketingowych wymienić można: reklamę, promocję sprzedaży, sprzedaż osobistą, Public relations, sponsoring, event marketing, e-marketing, marketing partyzancki, a także merchandising i wykorzystanie materiałów POS.

To właśnie merchandising oraz materiały POS mają strategiczne znaczenie do wspierania impulsywnych decyzji zakupowych konsumentów w miejscu sprzedaży nowo wprowadzanego na rynek produktu.

Merchandising i materiały POS

Merchandising jest sztuką eksponowania marki bezpośrednio w punkcie sprzedażowym. Składa się na niego wiele technik handlowych, które w sposób materialny i psychologiczny docierają do nabywcy, prezentując mu brand i zachęcając do zakupu. Celem merchandisingu jest przede wszystkim optymalne wykorzystanie przestrzeni sprzedażowej oraz zmaksymalizowanie sprzedaży w punkcie dzięki odpowiedniemu zaprezentowaniu produktów. Innymi słowy, merchandising ma na celu uczynienie marki bardziej widocznej oraz łatwiej dostępnej dla konsumenta.

Najpotężniejszym orężem sztuki merchandisingu wykorzystywanego przy promocji zarówno obecnych na rynku, jak i wprowadzanych na rynek produktów, są innowacyjne i nowoczesne materiały POS (ang. Point of Sale) lub POSM (ang. Point of Sale Materials).

Materiałami POS (lub POSM) nazywa się wszelkie produkty reklamowe i ekspozycyjne, które służą: właściwemu eksponowaniu produktów nabywcy, komunikowaniu mu obecności marki w punkcie sprzedaży, zwiększaniu jej zauważalności i atrakcyjności, a także oddziaływaniu na emocje, a tym samym nakłanianiu do zakupu produktu.

Odpowiednia kampania merchandisingowa połączona z prawidłowo dobranymi oraz atrakcyjnymi dla grupy docelowej materiałami POS silnie zwiększy zainteresowanie produktem i jego marką, stymulując nabywcę do podjęcia impulsowej decyzji zakupowej. Materiały POS mocno powiązane są z akcjami promocyjnymi, konkursami, eventami, a także akcjami samplingowymi.

Powszechnie wykorzystywane materiały POS mogą nie wystarczyć

Ze względu na różnorodność: dostępnych materiałów, projektów, przeznaczenia, funkcji i miejsca montażu, standardowe materiały POS wykorzystywane w branżach art. FMCG można kategoryzować na wiele sposobów.

Należy rozgraniczyć digitalowe materiały POS (standy i stoiska wyświetlające reklamy na ekranach, wykonywane z wysokiej jakości twardych materiałów) od konwencjonalnych, tworzonych z materiałów miękkich, takich jak karton, czy papier.

Niemniej jednak konwencjonalne rozwiązania z zakresu materiałów wspierających sprzedaż przy obecnym obliczu handlu i sposobach sprzedaży mogą okazać się przestarzałe, tandetne i – co grosza – zupełnie nieefektywne.

Osiągnięcie efektu „WOW” podczas wprowadzania marki na rynek ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całej kampanii merchandisingowej. Przedsiębiorstwa tworzące innowacje muszą promować się w sposób innowacyjny.

Obecnie coraz większą popularnością i zainteresowaniem cieszą się multimedialne materiały POS, które docierają do grupy docelowej synergicznymi kanałami – wizualnie, dźwiękowo oraz w pełni digitalowo. Dzięki kreowaniu interakcji z materiałami POS możliwe jest jeszcze intensywniejsze uwypuklenie nowoczesności, zapadnięcie klientom w pamięć, a także nakłonienie do zakupu zupełnie nowymi, nieupowszechnionymi dotąd sposobami.

Kampania merchandisingowa

Zarówno wprowadzanie produktów na rynek, jak i skuteczne reklamowanie obecnych na rynku towarów byłoby znacząco utrudnione bez odpowiednio przygotowanej i przemyślanej kampanii merchandisingowej wspartej innowacyjnymi, atrakcyjnymi wizualnie, funkcjonalnymi, a przede wszystkim praktycznymi materiałami POS. To one bowiem w znacznej mierze przyczyniają się do kształtowania impulsowych decyzji zakupowych konsumentów bezpośrednio w punktach handlowych. Szukasz innowacyjnego sposobu na promocję istniejących lub dopiero wprowadzanych produktów na rynek? Sprawdź ofertę nowoczesnych artykułów POS firmy Canvas.

About The Author