W działalności każdej firmy może nastąpić moment, w którym niezbędna będzie pilna porada prawna. Nie każdy przedsiębiorca zatrudnia prawnika czy współpracuje z kancelarią, która może w trybie pilnym rozwiać wszelkie wątpliwości. Co robić w sytuacji, gdy firma potrzebuje szybkiej porady prawnej i kiedy warto z niej skorzystać?

Tworzenie działalności gospodarczej

Już w momencie podjęcia decyzji o założeniu firmy, pomoc prawna może okazać się niezbędna. Przedsiębiorca może mieć żyłkę do biznesu, nikt nie będzie jednak od niego wymagać znajomości zagadnień z zakresu prawa gospodarczego, handlowego czy podatkowego. Jest to wiedza, którą prawnicy pogłębiają w trakcie wielu lat studiów, a także zdobywając doświadczenie w zawodzie. Tymczasem wybór rodzaju spółki, opracowanie jej struktury, wybór nazwy czy znaku towarowego, opracowanie statutów, regulaminów, aktów założycielskich, to czynności, które będą decydowały o dalszym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Pomoc prawnika pomoże uchronić przedsiębiorcę przed błędami i wybrać najlepsze rozwiązania. Na tym etapie nie trzeba nawet tworzyć nowego etatu dla prawnika. Wsparcie może ograniczyć się do jednorazowej porady, a niektóre kancelarie czy firmy outsourcingowe oferują nawet doradztwo prawne online.

Zawieranie umów

Podpisywanie umów z klientami, podwykonawcami, czy innymi kontrahentami to niezmierni ważny aspekt działalności każdej firmy. Umowa jest dokumentem wiążącym obie strony, generującym konsekwencje prawne i finansowe. W biznesie często zdarzają się sytuacje, w których umowę przygotowuje prawnik jednej ze stron. Brak wsparcia prawnego, choćby w formie konsultacji dla drugiego partnera, byłby dla niego bardzo niekorzystny. Niektóre zapisy mogą być bowiem bardzo niekorzystne, nawet jeśli wyglądają niewinnie. W przypadku transakcji handlowych, podpisywanie umowy w ciemno to igranie z ogniem. Na szczęście współczesny przedsiębiorca może korzystać z wielu form pomocy, takich jak np. doradztwo prawne online, które pozwala na szybką i pilną konsultację umów.

Zmiany w przepisach

Nie każda firma zatrudnia na stałe własnego prawnika czy współpracuje z kancelarią adwokacką lub radcowską. A jednak każde przedsiębiorstwo musi być prowadzone zgodnie z przepisami, np. prawa pracy, podatkowego czy zgodnie z RODO. Wiążą się one z wieloma zmianami, które należy wprowadzać w firmie. Niekiedy przedsiębiorca musi zwrócić się o pilną konsultację, trudno jednak wymagać, aby duża kancelaria, z którą nie współpracuje się na co dzień, rzuciła wszystko dla jednej, szybkiej porady. W takich sytuacjach rozwiązaniem może być doradztwo prawne online.

Reprezentacja w sądzie

Każdy przedsiębiorca chciałby uniknąć problemów, które wymagają rozwiązania na drodze sądowej. Niestety rzadko jest to możliwe. Prowadząc biznes, zawsze trzeba się liczyć z możliwością pojawienia się różnego typu sporów handlowych czy pracowniczych. Otrzymując wezwanie, pozew lub innego rodzaju pismo prawnicze, przedsiębiorca nie zawsze wie, jakie mogą być konsekwencje. Zupełnie zrozumiałą postawą, jest rozważenie różnych opcji. Być może spór da się załatwić polubownie. W wyborze rozwiązań może pomóc szybkie doradztwo prawne, takie jak na przykład https://lexsecure.pl/

About The Author