kredyt dom

Wykończenie domu jest przedsięwzięciem kosztownym, dlatego niewiele osób może pozwolić sobie na to, aby sfinansować je za gotówkę. W związku z tym zaciągnięcie kredytu na prace wykończeniowe wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem. Warto zwrócić szczególną uwagę na kredyty hipoteczne, pożyczki hipoteczne oraz kredyty gotówkowe.

Uzyskanie kredytu na wykończenie domu wiąże się z przystąpieniem do standardowych procedur weryfikacyjnych, stosowanych przez banki. Najłatwiej można uzyskać kredyt gotówkowy. W wypadku kredytów i pożyczek hipotecznych wymagania są bardziej rygorystyczne.

Kredyt hipoteczny na wykończenie domu – jak go uzyskać?

Kredyt hipoteczny to najtańszy kredyt na wykończenie domu, o jaki potencjalny kredytobiorca może się starać na polskim rynku usług bankowych. Więcej informacji: https://www.ikalkulator.pl/blog/kredyt-na-wykonczenie-mieszkania-domu/.

Jeśli klient zaciąga zobowiązanie hipoteczne przede wszystkim po to, aby wybudować dom, sprawa jest prostsza – wystarczy doliczyć koszty wykończenia do sumy we wniosku kredytowym. W ten sposób kredytobiorca może pozyskać potrzebne środki niejako przy okazji. Jeśli klient posiada już dom i chce go tylko wykończyć, również może starać się o kredyt hipoteczny, a pozyskane w ten sposób środki przeznaczyć na prace wykończeniowe.

Do uzyskania kredytu hipotecznego potrzebna jest odpowiednia zdolność kredytowa oraz pozytywna historia kredytowa. Oprócz tego należy dostarczyć do banku odpowiednie dokumenty. Do najważniejszych z nich należą:

 

  • zaświadczenie potwierdzające zarobki,
  • umowa deweloperska lub umowa przedwstępna (w przypadku gdy z kredytu hipotecznego finansowana jest też budowa lub zakup nieruchomości),
  • wyciąg z konta z danego okresu – zwykle jest to od trzech miesięcy do pół roku,
  • kosztorys prac wykończeniowych.

Jak uzyskać pożyczkę hipoteczną na prace wykończeniowe?

Pożyczka hipoteczna udzielana jest na podstawie zabezpieczenia w postaci nieruchomości. Może być to między innymi dom, mieszkanie czy działka. Nieruchomość nie może być jednak obciążona innymi roszczeniami, dlatego nie ma możliwości zaciągnięcia pożyczki hipotecznej na dom czy mieszkanie zakupione z kredytu hipotecznego, który nie został jeszcze spłacony.

Finansowanie prac wykończeniowych ze środków pozyskanych z pożyczki wiąże się z większymi kosztami, ale rekompensatę stanowi większa swoboda w wydawaniu pieniędzy. Ze środków na wykończenie pozyskanych z kredytu hipotecznego można pomalować ściany czy położyć podłogę, ale nie mogą być one spożytkowane na zakup mebli czy sprzętu RTV. W przypadku pożyczki hipotecznej pożyczoną kwotę można wydać nie tylko na prace wykończeniowe, ale także na wyposażenie domu.

Klient może starać się o tę formę kredytowania, gdy posiada odpowiednią zdolność oraz dobrą historię kredytową. Najważniejsze dokumenty, jakie musi dostarczyć do banku, to:

  • zaświadczenie o zarobkach,
  • wyciąg z konta ze wskazanego przez bank okresu,
  • odpis z księgi wieczystej nieruchomości, która ma być zabezpieczeniem pożyczki.

Kredyt gotówkowy na wykończenie domu – jakie są warunki?

Wykończyć dom można także ze środków pozyskanych z kredytu gotówkowego, który można uzyskać znacznie łatwiej niż kredyt czy pożyczkę hipoteczną. Niestety koszty takiego finansowania są dość wysokie, a maksymalna kwota, o jaką może ubiegać się kredytobiorca, to jedynie 200 tysięcy złotych.

Podczas procesu ubiegania się o kredyt gotówkowy, podobnie jak w poprzednich przypadkach, weryfikowana jest zdolność i historia kredytowa klienta. Dokumenty wymagane przy zaciąganiu tego zobowiązania to:

  • dowód potwierdzający tożsamość,
  • zaświadczenie o zarobkach,
  • poprawnie wypełniony wniosek o kredyt gotówkowy.

About The Author