Budowa domu to jedno największych przedsięwzięć, jakie może się zdarzyć w życiu. Warto więc wszystko dokładnie zaplanować. Szczególnie stresujące bywa rozpoczęcie budowy, dlatego radzimy krok po kroku, od czego zacząć!

Pierwszy etap – działka

Bardzo ważny jest zakup działki budowlanej. Warto wcześniej zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP), który ustala możliwości zabudowy na danym terenie. Jeśli działka nie jest objęta takim planem, wymagane jest wydanie warunków zabudowy dla tego konkretnego terenu. Po każdy z tych dokumentów należy udać się do właściwego urzędu gminy.

Informacje w tych dokumentach dopuszczają m.in. powierzchnię zabudowy, maksymalną wielkość budynku i jego kształt. Dobrze jest sprawdzić te dane przed zakupem działki, ponieważ może się okazać, że nie będzie można postawić na niej wymarzonego domu. Następnym krokiem jest podjęcie współpracy z geodetą. Opracuje on niezbędną mapę do celów projektowych.

Upragniony moment – wybór projektu

W zależności od własnych potrzeb, można zdecydować się na indywidualny lub katalogowy projekt budowlany. Pierwsza opcja jest dość droga, ponieważ trzeba wynająć architekta, który zaprojektuje dom od podstaw. Z drugiej jednak strony jest to świetne rozwiązanie dla osób, którym zależy przede wszystkim na wyjątkowym projekcie, idealnie dopasowanym do ich potrzeb i oczekiwań. Jeśli jednak cena lub czas oczekiwania gra ważną rolę, a nie mamy zbyt wygórowanych oczekiwań, możemy spokojnie zdecydować się na projekt katalogowy.

Pozwolenia, decyzje, rozporządzenia

Kolejnym krokiem jest złożenie w starostwie kompletu dokumentów: wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, czterech egzemplarzy projektu, planu zagospodarowania działki, wyciągu z MPZP lub warunków zabudowy, oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością (w tym przypadku działką budowlaną) oraz decyzji o przyłączeniu mediów. Od momentu ich złożenia urząd ma 65 dni na wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę. Jeśli otrzymana decyzja będzie niekorzystna, w ciągu 14 dni od momentu jej ogłoszenia można wnieść odwołanie do wojewody.

Po upływie tego czasu pozwolenie na budowę uprawomocnia się. Należy jeszcze zgłosić chęć rozpoczęcia budowy w Powiatowym Inspektoracie Budowlanym. W tym celu należy złożyć oświadczenie kierownika budowy, w którym potwierdza objęcie obowiązków związanych z kierowaniem budową. Po upływie 7 dni od tego momentu można przystąpić do rozpoczęcia budowy.

About The Author