Dziś w Internecie zawieramy potężną część transakcji handlowych. Łatwy i powszechny dostęp do sieci i wygoda robienia zakupów przez Internet sprawiają, że dobra domena jest na wagę złota. Warto więc ją chronić. Ale jak? Czy rejestracja znaku towarowego zabezpiecza również domenę? Pytanie również czy wystarczy uzyskać takie zastrzeżenie aby przejąć domenę konkurencji?

Domena internetowa – kwestie prawne

Upraszczając, można powiedzieć, że domena internetowa to po prostu adres pozwalający na odnalezienie w Internecie konkretnej witryny. Rejestracją domen zajmuje się NASK. Jest to Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Istnieje też wiele firm pośredniczących przy rejestracji domeny.

Bycie abonentem domeny nie daje ci jednak do niej prawa własności. Rejestrując ją, stajesz się jedynie jej użytkownikiem na określony w umowie okres. Nie możesz też nikomu zakazać korzystania z elementów wchodzących w skład twojej domeny.

Nie znaczy to oczywiście, że na rynku domen panuje prawo dżungli. Co do zasady obowiązuje reguła „kto pierwszy, ten lepszy”, z tym, że domena nie może naruszać ani obowiązujących przepisów prawnych, ani praw osób trzecich. Czyli chociażby prawa do znaku towarowego.

Zobacz również:

Czy mogę zarejestrować domenę jako znak towarowy?

Ochrona domeny poprzez jej rejestrację jako znak towarowy jest oczywiście możliwa. Rzecz jasna, taka domena musi spełniać określone warunki, przewidziane przez prawo.

Decydując się na ochronę marki w ten sposób, masz do wyboru kilka opcji:

  • rejestrację znaku słownego, czyli po prostu nazwy swojej firmy – np. STAR,
  • możesz zarejestrować znak graficzny, czyli sygnet/ rysunek nie zawierające słów,
  • istnieje też opcja rejestracji znaku słowno-graficznego, czyli po prostu logo będącego połączeniem słowa, czyli nazwy marki, z fantazyjną grafiką.

Domena internetowa jest oczywiście formą słownego znaku towarowego. Jeśli więc chcesz chronić domenę swojego sklepu o nazwie STAR, musisz zarejestrować to słowo jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym, określając, jakie towary bądź usługi będziesz pod nim oferował. Nie jest konieczne podawanie pełnego adresu, np. www.star.pl czy www.star.com.pl. Musisz jednak pamiętać, że nie każde słowo da się zarejestrować jako znak towarowy.

Czy rejestracja znaku słownego chroni domenę internetową?

Rejestracja znaku towarowego daje gwarancję silnej ochrony prawnej marki. Jeżeli zdecydowałeś się na zastrzeżenie wariantu słownego to zabezpieczy on również domenę. Aby było to jednak możliwe taki znak, musi ona spełnić kilka warunków.

  1. Domena musi zawierać znak towarowy – jeżeli np. zarejestrowałeś znak towarowy JAN-BUD, to twoja domena, aby była chroniona, musi brzmieć www.jan-bud.pl, www.jan-bud.com.pl itp. Jeśli zechcesz użyć w domenie innej nazwy, która nie jest przedmiotem zgłoszenia znaku towarowego, to nie będzie ona podlegała ochronie.
  2. Znak towarowy nie może zawierać nazwy opisowej. Nazwą opisową jest taka nazwa, która bezpośrednio wskazuje rodzaj produktów lub usług – np. www.budownictwo.pl. Nazwa opisowa nie podlega rejestracji, więc i domena zawierająca taką nazwę nie może podlegać ochronie. Jeżeli zaś zarejestrowałeś znak słowno-graficzny, to ochroni on twoją domenę tylko w sytuacji, gdy nazwa w nim zawarta jest fantazyjna.

Jak mogę przejąć istniejącą domenę internetową?

Możesz oczywiście odkupić domenę od jej aktualnego użytkownika, bądź poczekać aż się zwolni. Rzecz jasna, w przypadku popularnych domen jest to niemal niemożliwe. Zawsze warto więc sprawdzić, czy nie ma możliwości odebrać domeny na drodze postępowania sądowego.

Spory o domeny internetowe toczą się najczęściej przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych. Postępowanie przed tym odbywa się drogą elektroniczną, i zazwyczaj trwa nie dłużej niż 2-3 miesiące. Sędziami zostają tylko specjaliści z zakresu prawa własności intelektualnej. Jeśli wygrasz przed tym sądem, prawomocny wyrok umożliwi ci przejęcie spornej domeny internetowej. Nie można jednak powiedzieć, że wystarczy do tego zarejestrować znak towarowy. Ważne są również inne okoliczności sprawy. W szczególności kto danym oznaczeniem (nazwą/ logo) posługiwał się jako pierwszy.

Korzystanie z domeny internetowej a naruszenia prawa

Większość sporów przed wspomnianym sądem toczy się w oparciu właśnie o zarzut naruszenia zarejestrowanego znaku towarowego. Niejednokrotnie u źródeł sporu leży czyn nieuczciwej konkurencji bądź też naruszenie dóbr osobistych. Poniżej krótko wyjaśnię, w czym rzecz.

Naruszenie prawa do zarejestrowanego znaku towarowego

Zdecydowana większość sporów o domeny wynika z naruszeń prawa do chronionego znaku towarowego. Naruszenie ma miejsce wtedy, gdy domena oraz znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym odnoszą się do tych samych rodzajów towarów czy usług. Kolizja wystąpi więc na przykład wtedy, gdy będziesz używał domeny www.star.pl dla sklepu z odzieżą, podczas gdy znak STAR dostał już zarejestrowany celem oznaczania takich towarów.

Czyn nieuczciwej konkurencji

Twoją domenę chronią również przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Z czynem nieuczciwej konkurencji możemy mieć do czynienia dopiero wówczas, gdy dana działalność ma charakter komercyjny. W grę wchodzi oczywiście prowadzenie sklepu internetowego czy oferowanie własnych usług, ale nie tylko.

Przykładowo, gdy hobbystycznie prowadzisz bloga, ale przy okazji zarabiasz na reklamach, możesz być na gruncie tej ustawy potraktowany jak przedsiębiorca. Czynem takim będzie również rejestracja domeny z wykorzystaniem oznaczenia innego przedsiębiorcy, który posługiwał się nim jako pierwszy. Do czynów nieuczciwej konkurencji należy ponadto utrudnianie innym dostępu do rynku. Jeśli więc wykupisz domenę, lecz nie będziesz jej używał, również możesz zostać posądzony o naruszenie prawa.

Naruszenie dóbr osobistych w domenie internetowej

Za naruszenie dóbr osobistych osoby fizycznej może zostać uznana rejestracja domeny zawierającej czyjeś nazwisko lub pseudonim, jeżeli wystarczą one do identyfikacji tej osoby. Jeśli natomiast domena będzie zawierała nazwę działającej firmy, w grę może wejść naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej.

Czy zastrzeżenie znaku daje prawo do domeny internetowej?

To zależy. Czasem tak, czasem nie. Z całą pewnością rejestracja zapewni ci ochronę domeny dotychczas nieużywanej, która uaktywni się, naruszając twoje prawa. Jeśli jednak ktoś posługiwał się danym oznaczeniem wcześniej, nawet bez rejestracji marki w Urzędzie Patentowym, może dojść do procesu, który prawdopodobnie przegrasz. Sąd zawsze bada jakie były intencje osoby rejestrującej konkretną domenę, a także jakie prawa przysługiwały jej w momencie rejestracji.

Pamiętaj, że na pewno nie będziesz mógł odebrać domeny internetowej zawierającej znak opisowy. Rejestracja słowno-graficznego znaku towarowego, zawierającego określenie opisowe (np. www.sklep24.pl, www.rowery.com.pl itd.), nie daje takiej możliwości.

About The Author