Przedsiębiorcza Polska Wschodnia to projekt, którego celem jest wsparcie firm działających w branży turystycznej i blisko związanej z turystyką. Umożliwia firmom działającym na terenie Polski Wschodniej staranie się o nisko oprocentowane pożyczki na rozwój turystyki. Komu i na jakich zasadach taka pożyczka może być przyznana? Gdzie można się o nią starać? Jakie wymagania trzeba spełnić? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tekście.

Dofinansowanie na turystykę – kto może się o nie ubiegać?

Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia obejmuje województwa: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz podlaskie. Oznacza to, że inwestycja, która dzięki pożyczce będzie zrealizowana, musi znajdować się na ich terenie. O dofinansowanie na turystykę pożyczkę na rozwój turystyki mogą starać się mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które chcą sfinansować bieżącą działalność firmy, poszerzyć jej ofertę, a także podnieść jakość oferowanych produktów i usług. Pożyczka może być także przeznaczona na promocję i reklamę związaną z prowadzoną działalnością oraz świadczenie usług z użyciem technik informacyjno-komunikacyjnych (np. e-turystyka).

Pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej – jakie cele można zrealizować?

Polska Wschodnia i działające na jej terenie biznesy mają ogromny potencjał, który można rozwinąć dzięki pożyczkom na rozwój turystyki. Inwestycje przeprowadzone dzięki przyznanym środkom mogą obejmować:

  • budowę lub rozbudowę obiektów noclegowych oraz gastronomicznych,
  • stworzenie lub rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zdrowotnej,
  • organizację turystyki, pośrednictwo turystyczne oraz transport turystyczny,
  • produkcję i sprzedaż produktów ekologicznych, regionalnych lub tradycyjnych,
  • inne działania, które związane są z poszerzaniem oferty i podnoszeniem jakości usług, z których korzystają turyści.

Pożyczki na turystykę – na jakich warunkach są udzielane?

Dysponentem środków przyznawanych z programu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Pożyczka na rozwój turystyki jest udzielana przez instytucje współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Maksymalna kwota, o jaką można się starać, to 500 tys. zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi od 0,19 proc. w skali roku*. Czas spłaty przyznanych środków to maksymalnie 7 lat.

Więcej informacji na temat pożyczki na rozwój turystyki znajdziesz na www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/ *Wysokość stopy  bazowej 0,19% w skali roku podana jest na dzień publikacji artykułu. Artykuł sponsorowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od  pozytywnej analizy  zdolności kredytowej.

About The Author

Przypisane do kategorii: Biznes