Coraz bardziej ograniczone zasoby energetyczne powodują konieczność wprowadzania oszczędności w tym zakresie oraz zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko. Ustawa z 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznejdefiniuje i reguluje postępowanie firm na tym polu. W praktyce sprowadza się to do poprawy efektywności energetycznej, przejawiającej się w ilość zaoszczędzonej energii, określanej według pomiarów jej zużycia przed oraz po wdrożeniu środków poprawy tejże efektywności. Firmy efektywne energetycznie są mniej emisyjne, co odzwierciedla się w ograniczaniu zanieczyszczenia otoczenia. Aby doprowadzać do takiego stanu rzeczy, przeprowadzane są audyty, które z kolei przekładają się na skuteczne uzyskiwanie wsparcia finansowego na inwestycje i wydawanie świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów).

Czym jest biały certyfikat?

Przedsiębiorcy, którzy realizują inwestycje poprawiające efektywność energetyczną w swoich zakładach, mają prawo ubiegać się o dokumenty poświadczające takie działania. Świadectwem, potwierdzającym zaoszczędzenie określonej ilości energii, jest biały certyfikat dla firm. Wydawany on jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie złożonego wniosku. Każde podanie podlega weryfikacji i musi zawierać audyt efektywności energetycznej oceniający system zarządzania energią cieplną i określający realizowany finalny efekt energetyczny. Po zakończeniu zaplanowanej inwestycji otrzymuje się wsparcie w postaci praw majątkowych.

Kto może ubiegać się o uzyskanie białych certyfikatów?

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. zawiera szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Przykładowe inwestycje, które pozwalają uzyskać biały certyfikat to:

  • modernizacja systemu wentylacji,
  • modernizacja systemu ogrzewania lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  • modernizacja lub wymiana oświetlenia,
  • modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w górnictwie,
  • termomodernizacja budynków,
  • poprawa izolacji instalacji przemysłowych,
  • poprawa procesów logistycznych.

Jakie korzyści wynikają z posiadania białego certyfikatu?

Posiadanie białego certyfikatu oznacza dla przedsiębiorstwa szereg korzyści. Niezaprzeczalną wartością jest wpływ na poprawę stanu środowiska oraz redukcję strat energii elektrycznej w przemyśle. Ważne, z ekonomicznego punktu widzenia, jest to, iż wdrażana oszczędność energii, finansowana jest ze środków unijnych. Im większe oszczędności są planowane, tym większe dofinansowanie można otrzymać. Białe certyfikaty mają prawa majątkowe, co oznacza, że można je sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii. Poprawa efektywności energetycznej jest również szansą na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Bibliografia: 

  1. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000831
  2. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20160001184

About The Author

Przypisane do kategorii: Biznes