W lipcu resort sprawiedliwości zaprezentował projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W październiku na posiedzenie Komitetu Stałego Rady ministrów skierowane zostaną poprawki do tegoż projektu. Potrzeba zmian wynikła podczas konsultacji projektu, niemniej jednak mają one charakter wyłącznie techniczny oraz precyzujący i nie wpłyną na żadne założenia projektu.

Szykują się spore zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

Zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym mają wprowadzić m.in. możliwość uzyskania natychmiastowych alimentów, grzywny, kary i ograniczenia wolności za utrudnianie kontaktów z dzieckiem, a także możliwość rozpoczęcia postępowania informacyjnego i mediacji rodzinnych w przypadku rozwodów małżonków, którzy posiadają małoletnie dzieci.

Natychmiastowe opłacanie świadczeń alimentacyjnych

Lipcowy projekt resortu sprawiedliwości zawarł zapis, który głosi o obowiązku natychmiastowej płatności świadczeń alimentacyjnych, których wysokość określona będzie na podstawie specjalnie zaprojektowanego algorytmu. Program na podstawie bazowej stawki świadczeń alimentacyjnych obliczałby kwoty alimentów od 50% za pierwsze dziecko, przez 45,75% za każde z dwójki dzieci, po 41,5% przy trójce dzieci, 37,25% czwórce dzieci i 33% przy piątce dzieci.

Poważne kary za utrudnianie kontaktu rodzica z dzieckiem

Nowelizacja kodeksu rodzinnego wprowadza kary w formie grzywny lub ograniczenia wolności dla rodzica, który utrudnia kontakt z dzieckiem, łamiąc orzeczenie sądowe. Przestępstwo ścigane będzie na wniosek strony pokrzywdzonej. Co istotne, rodzic, który do 30 dni od daty przesłuchania w charakterze podejrzanego wykona ugodę lub orzeczenie, nie będzie podlegać karze.

Uchylenie zwrotu części opłat za rozwód

W przypadku gdy rozwód odbędzie się bez orzekania o winie i na zgodny wniosek obydwu stron, wówczas uchylona zostanie możliwość zwrotu połowy opłat rozwodowych. Wedle MS zmiana ta może pozwolić zaoszczędzić nawet 20 mln zł z budżetu. Kwota ma zostać przeznaczona na rodzinne mediacje.

Mediacje rodzinne – udział nieobowiązkowy i bez postępowania o alimenty

Kolejna propozycja zmian zakłada nieobligatoryjne mediacje rodzinne dla małżonków. W przypadku rezygnacji, strona musi potwierdzić mediatorowi, iż zapoznała się z pouczeniem o społecznych i indywidualnych skutkach rozwodu.

W trakcie rodzinnego postępowania informacyjnego strony nie mogą wszczynać postępowań dotyczących świadczeń alimentacyjnych, kontaktów z dzieckiem, czy władzy rodzicielskiej. W trakcie postępowania informacyjnego niemożliwe będzie również żądanie udzielenia zabezpieczenia. Dzięki tej zmianie możliwe będzie ograniczenie odradzania się i pogłębiania konfliktów, co utrudniłoby zawarcie ugody między małżonkami.

Czy nadchodzące zmiany w kodeksie rodzinnym dotyczą również Twojej sytuacji? Sprawdź, jak się do nich przygotować w jednej z warszawskich kancelarii, np. BS Kancelaria, która specjalizuje się również w prawie rodzinnym.

About The Author